Rättelse nyhetsbrev

Om du var snabb och läste morgonens nyhetsbrev från oss direkt när du fick det läste du säkert en nyhet om en tvisteförhandling mellan Växjö kommun och förbundet. Tyvärr innehöll nyheten faktafel. Den korrekta informationen är följande: 

"Sveriges Arbetsterapeuter har gentemot Växjö kommun drivit en tvisteförhandling avseende brott mot samverkansavtalet och den primära förhandlingsskyldigheten. Parterna kunde inte enas i sakfrågan, men har valt att förlikas. Förlikningen innehåller ett åtagande från Växjö kommuns sida att bekosta kompetensutvecklande insatser gentemot medlemmarna till ett värde av 30 000 kr. Det lokala ombudet hanterar denna insats i dialog med ansvarig chef."