PRPP-kurser snart på svenska

Chris Chapporo, kursledare och upphovsrättsinnehavare av PRPP, PhD, Australien, Linda Stigen, forskare och framtida kursledare, PhD, Norge, Kristin Jess-Bakken, framtida kursledare, Norge, Judy Ranka, kursledare och upphovsrättsinnehavare av PRPP, PhD, Australien, Malin Curlo, kurs- och utbildningssamordnare på Sveriges Arbetsterapeuter, Emma Bergendahl, framtida kursledare, Sverige, Helena Cronebäck, framtida kursledare, Sverige
Från vänster främre raden: Chris Chapporo, kursledare och upphovsrättsinnehavare av PRPP, PhD, Australien, Judy Ranka, kursledare och upphovsrättsinnehavare av PRPP, PhD, Australien, Emma Bergendahl, framtida kursledare, Sverige, Helena Cronebäck, framtida kursledare, Sverige. Bakre raden: Linda Stigen, forskare och framtida kursledare, PhD, Norge, Kristin Jess-Bakken, framtida kursledare, Norge, Malin Curlo, kurs- och utbildningssamordnare på Sveriges Arbetsterapeuter.

Förbundet har hittills erbjudit kurser i Perceive, Recall, Plan och Perform (PRPP) på engelska med de australienska upphovsrättsinnehavarna Dr. Judy Ranka och Dr. Chris Chapparo som kursledare. Nu ska vi utbilda två svenska kursledare som tillsammans med två norska arbetsterapeuter kommer att bilda ett skandinaviskt kursledarteam. Målet är att ge den första kursen på svenska våren 2021.

Perceive, Recall, Plan och Perform (PRPP),  som är ett standardiserat och klientcentrerat bedömningsinstrument som ger en förståelse för sambandet mellan kognitiv informationsbearbetning och utförandet av vardagsaktiviteter, har alltid varit en av förbundets mest eftertraktade kurser. Därför känns det extra kul att snart kunna erbjuda kursen och ett kursmaterial på svenska. Att forskaren Linda Stigen är med i kursledarteamet är ett sätt för förbundet att säkerställa en framtida utveckling och forskning i en skandinavisk kontext av PRPP.

Det nya kursledarteamet består av:

  • Emma Bergendahl, leg. arbetsterapeut, specialist i arbetsterapi, Sverige
  • Helena Cronebäck, leg. arbetsterapeut,  Sverige
  • Linda Stigen, leg. arbetsterapeut, PhD, Norge
  • Kristin Jess-Bakken, leg. arbetsterapeut, Norge

− Det ska bli otroligt roligt att arbeta fram ett svenskt material till ett så bra och användbart instrument som PRPP, då det kan hjälpa många arbetsterapeuter i den kliniska vardagen. Jag tycker också att det är roligt att vi startar ett skandinaviskt kursledarteam då jag tror att det kommer underlätta för att nå ut till fler arbetsterapeuter och arbetsgivare i Skandinavien, säger Emma Bergendahl.

Även Helena Cronebäck är förväntansfull och hoppas att fler ska få upp ögonen för metoden.

− Det känns spännande och ärofyllt att få bli kursledare, men också nervöst! Jag blev väldigt glad när jag blir tillfrågad. Jag hoppas att fler nu kan få del av metoden och få upp ögonen för användbarheten. Ser även fram emot mer skandinavisk forskning med PRPP-fokus!

Arbetsterapeuter som tidigare har gått PRPP-kurser kommer att få mer information om det nya materialet när det är klart.