Projektet "Vi är med!" söker en kommun för samarbete

"Vi är med!", som förbundet står bakom, syftar till ökad möjlighet till delaktighet och ett livslångt lärande för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning. Nu annonserar projektet efter ytterligare en kommun som vill medverka.

Arvsfondsprojektet Vi är med!, som drivs av FUB i samarbete med DART – Kommunikations- och dataresurscenter , Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Sveriges Arbetsterapeuter, samarbetar i dag med Lerums kommun och Norrköpings kommun. I höst går projektet in i fas två och söker ytterligare en kommun för samarbete.

Kan detta vara något för din kommun? Läs mer om projektet och vad ett samarbete skulle innebära.