Positivt med inrättande av vårdkompetensråd

Sveriges Arbetsterapeuter och flera andra förbund inom Saco hälso- och sjukvård välkomnar regeringens inrättande av ett vårdkompetensråd.

I går gick regeringen ut med pressmeddelandet Regeringen inrättar nationellt vårdkompetensråd.

Tillsammans med flera förbund inom Saco hälso- och sjukvård kommenterar Sveriges Arbetsterapeuter:

"Det är positivt att regeringen nu går vidare med förslaget från Socialstyrelsen och Universitetskanslerämbetet och inrättar ett nationellt kompetensråd.

Det är viktigt att vi tillsammans tar frågan om kompetensförsörjning på största allvar när många av hälso- och sjukvårdens yrken präglas av en bristsituation.

Ingen region, kommun, myndighet eller profession kan ensamt lösa denna utmaning, därför är det mycket viktigt att detta arbete präglas av dialog och samarbete – också med oss inom professionsförbunden, även om vi inte finns representerade i rådet.

För att hälso- och sjukvården ska fungera krävs medarbetare. 

Vi vill vara med och ta ansvar och utveckla, därför ser vi positivt på detta initiativ. Vi kommer följa arbetet noggrant och ser fram emot ett bra samarbete med rådet."