Positiva inslag i vårändringsbudgeten

På onsdagen presenterade regeringen vårändringsbudgeten för 2019. Sveriges Arbetsterapeuter noterar flera positiva satsningar, men ser behovet av betydligt större välfärdssatsningar framöver.

En positiv nyhet finns inom LSS-området, där regeringen nu skjuter till pengar för att säkerställa att andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov och därmed grund för personlig assistans. Detta ser Sveriges Arbetsterapeuter som ett viktigt steg, men ytterligare satsningar behövs på området för att barn och vuxna med funktionsnedsättningar ska kunna vara självständiga och delaktiga i sina dagliga liv och i samhället. Förbundet förutsätter att detta tas om hand i den nya LSS-utredning, som enligt januariavtalet ska tillsättas under 2019.

– Vi saknar också satsningar som kompenserar för de neddragningar på Arbetsförmedlingen, som kommer att drabba många personer med funktionsnedsättning, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande i Sveriges Arbetsterapeuter.

Vidare satsar regeringen pengar på fler lärarassistenter i skolan och att ta fram nationella riktlinjer för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärarna. Sveriges Arbetsterapeuter tycker självfallet att det är bra med fler vuxna i skolan och har länge drivit på för att fler professioner behövs i skolan och elevhälsan. Dock måste fokus ligga på att säkerställa den enskilda elevens behov av stöd, och inte på att avlasta lärarna.

– Vårändringsbudgeten behöver följas upp med stora målmedvetna satsningar i kommande budgetar. Sverige står inför stora utmaningar, inte minst vad gäller kompetensförsörjningen inom välfärdsyrkena, säger Ida Kåhlin.

Fotnot: Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Den innehåller flera justeringar jämfört med den budget som föreslogs av Moderaterna och Kristdemokraterna och antogs av riksdagen i december.

Läs och ladda ner vårändringsbudgeten här.