Platser kvar på PRPP i november

Den 25–29 november håller vi kursen PRPP, Perceive, Recall, Plan, Perform, The Assessment Course, på kansliet i Nacka. Passa på, det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig!

PRPP kan används på klienter i alla åldrar med diagnoser som ger svårigheter i vardagen på grund av kognitiva svårigheter. Forskning visar att bedömningen är lämplig att användas till en mängd olika praxisområden till exempel förvärvad hjärnskada, psykisk ohälsa, inlärnings- och utvecklingsstörningar, autism, kronisk smärta, neuropsykiatriska diagnoser och demens.

Instrumentet ger en förståelse för sambandet mellan kognitiv informationsbearbetning och utförandet av vardagsaktiviteter. Metoden gör det möjligt att etablera mätbara mål och välja adekvata behandlingsmetoder.

Läs mer och anmäl dig. Sista dag för anmälan PRPP är den 1 november.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på våra publikationer och kurser. 

Bli medlem nu!