På väg mot en personcentrerad vård

Idag tog socialminister Lena Hallengren emot särskilda utredaren Anna Nergårdhs tredje delbetänkande i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Inga skarpa förslag presenterades den här gången, men positivt ur en arbetsterapeutisk synvinkel lyfte utredningen både habilitering, rehabilitering och personcentrerad vård.

Enligt uppdraget skulle delbetänkandet ta upp var vi är idag och beskriva hur arbetet ska gå vidare. Inriktningen är klar, det krävs stora omställningar för att klara av moderniseringen och den nödvändiga omställningen av svensk hälso- och sjukvård. Anna Nergårdh talar om ett föråldrat system som är uppbyggt i en annan tid, och kring sjukdomar och institutioner. Målet är ett personcentrerat hälsosystem där ingen lämnas utanför.

I en intervju i Dagens Medicin lyfter Anna Nergårdh personcentrerad vård som ett förhållningssätt: ”Det är viktigt, inte minst för den som lever sitt liv med en kronisk sjukdom att ställa frågan ’vad är viktigt för dig, och hur kan vården bidra till att du uppnår det’? Klarar vi inte från vårdens sida att ta oss an uppdraget på det sättet, så tror jag att det bli ett förtroendeproblem för hela sektorn.”

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård startade i mars 2017 med syftet att långsiktigt stärka svensk primärvård och den nära vården. Slutbetänkandet ska vara klart i mars 2020. Vad som händer sedan är oskrivet, men i januariavtalet slås det fast att en primärvårdsreform ska genomföras under mandatperioden.

Läs också regeringens pressmeddelande.