Oroande utveckling när Arbetsförmedlingen bantas

Det är med fortsatt stor oro som Sveriges Arbetsterapeuter följer utvecklingen kring Arbetsförmedlingens reformering och särskilt den omfattande neddragningen av Avdelningen Rehabilitering till arbete. I veckan blev det bekräftat att hälften av personalstyrkan där kommer försvinna. Störst neddragningar görs av psykologer och socialkonsulenter, men även arbetsterapeuter och fysioterapeuter kommer påverkas.

Trots att det i Januariavtalets punkt 18 tydligt framgår att Arbetsförmedlingens reformering inte ska påverka insatser till personer med funktionsnedsättning ser vi nu en utveckling som går tvärs emot detta. Som förbund fortsätter vi engagera oss i debatten för att våra politiker i regering och riksdag ska ta sitt ansvar och agera. 

Du som är arbetsterapeut på Arbetsförmedlingen kan få mer information och stöd av din lokala Saco-S-företrädare eller i Sveriges Arbetsterapeuters medlemsrådgivning. De senaste dagarna har många medlemmar som är anställda inom Arbetsförmedlingen sökt oss. Vi återkommer till alla som mejlat oss så snart vi kan.

På Dagens Samhälles debattsida skriver Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter, med flera att personer med funktionsnedsättning slarvas bort när Arbetsförmedlingen bantas.