Ögonblick att minnas

Nu släpper samtalsprojektet "Ögonblick att minnas - film för levande samtal" ytterligare filmer speciellt framtagna för att fungera som utgångspunkt för samtal med äldre med kognitiv funktionsnedsättning eller sjukdom, tidigare benämnt demenssjukdom.


Ögonblick att minnas är ett unikt samarbete mellan filmskapare, äldre med kognitiv funktionsnedsättning och erfarna personer inom vården och erbjuder material och en metod för er att arbeta mer personcentrerat på dagverksamheter och boenden. De korta filmerna gestaltar upplevelser från en tid i livet som äldre personer själva berättat har haft betydelse för dem. Minnena har överlämnats till professionella filmskapare, som tillsammans med personer med kognitiv funktionsnedsättning och personal utvecklat filmerna. Resultatet har blivit en samling filmögonblick fulla av tidstypiska detaljer, miljöer, kläder och händelser i livet som de flesta äldre känner igen sig i och kan relatera till.

Mer information och material finns på www.mobiladok.se.