Nytt Ha koll-material

Nu erbjuder Akademin uppdaterade versioner av interventionsprogrammet "Ha koll (LGO-S)" och det tillhörande självskattningsinstrumentet "ATMS-S", som båda riktar sig till personer med bristande tidshantering och organisationsförmåga.

Materialet är framtaget av Suzanne White i USA. I Sverige har materialet främst använts med goda resultat på personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ryggmärgsbråck, cerebral pares, intellektuell funktionsnedsättning samt personer som får stöd via psykiatrin.

Vad är nytt?

Interventionsprogrammet Ha koll (LGO-S) innehåller nu 15 gruppträffar (tidigare 16) och hela materialet har fått nya illustrationer och omarbetade texter. I materialet ingår även bildspel, arbetsblad och egenuppgifter till varje träff. Att använda kalender, hantera känslor, och använda ”lyckas eller lära”-strategier är återkommande inslag i programmet.

Även självskattningsinstrumentet ATMS-S har uppdaterats utifrån ny forskning och de senaste kliniska studierna. Det innehåller nu av 27 påståenden (tidigare 30) där personen skattar hur ofta hen gör aktiviteten på en fyrgradig skattningsskala. Det tar ungefär 10 minuter för personen att fylla i formuläret.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på våra publikationer och kurser.  Medlemspris för båda instrumenten är 1 000 kr och om köper endast ATMS-S kostar det 375 kronor. Priserna är inklusive moms och porto.

Bli medlem nu!

Kurs i Ha koll 2020

Akademin kommer att ge kurs i Ha koll 2020, den 24–25 februari och den 7–8 september.