Nyhet i förlaget: Intressechecklistan

Intressechecklistan är ett MOHO-baserat självskattningsinstrument som syftar till att identifiera vilka intressen en person har haft, vilka hen har för närvarande och vilka hen vill ha i framtiden.

Den tar ungefär 15 minuter att fylla i och självskattningsformuläret omfattar 68 intressen. Instrumentet kan användas med ungdomar, vuxna och äldre och är inte bundet till någon speciell funktionsnedsättning. Läs mer och beställ på arbetsterapeuterna.se/intressechecklistan.