Nya villkor i HVO-avtalet

Avtalsförhandlingarna mellan Akademikerförbunden och KFO gällande avtalet Hälsa, Vård och övrig omsorg (HVO) är nu klara, vilket innebär vissa nya villkor i avtalet vilka börjar gälla från och med 1 januari 2019.

Evalinn Wilke, central ombudsman för Sveriges Arbetsterapeuter, förhandlar avtalet för Akademikerförbunden tillsammans med Eva Gren, central ombudsman för Akademikerförbundet SSR. 

I processen så har många frågor kommit upp på bordet. För Akademikerförbunden är ett hållbart arbetsliv av yttersta vikt för våra medlemmar, därmed har vi lyft upp frågar av väsentlig karaktär för detta. En god arbetsmiljö, individuell kompetensutveckling och karriärmöjligheter är parterna eniga om att arbetsgivaren ska prioritera, berättar Evalinn och fortsätter:

– Yrkanden har också gjorts från Akademikerförbunden om att få in skrivningar gällande vikten av kompetens och yrkesutveckling och att arbetsgivaren ska tillsätta erforderliga resurser för detta, samt upprätta en kompetens-och yrkesutvecklingsplan för respektive anställd. Parterna är eniga om att det är så parterna ska arbeta framgent. 

Det nya avtalet innebär också bland annat bättre ersättningar gällande beredskap, obekväm arbetstid kommer gälla 2019. De som är föräldralediga kommer från och med nästa år få sin föräldralön löpande utbetald. Parterna kommer också med nuvarande löneavtal som grund utreda behovet av att utveckla löneavtalet.