Ny version av ”Min mening”

"Min mening om olika aktiviteter (OSA-S)" är ett självskattningsinstrument som syftar till att ge personen möjlighet att uttrycka sin uppfattning om sitt aktivitetsutförande och sin delaktighet i saker och ting i vardagen. Manualen har reviderats och nytt är en kortversion av instrumentet.

Instrumentet har MOHO och det personcentrerade arbetssättet som teoretisk grund. Det kan användas tillsammans med ungdomar och vuxna oavsett diagnos och funktionsnedsättning.

Läs mer och beställ instrumentet.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på våra publikationer och kurser. 

Bli medlem nu!