Ny modell – arbetsterapi och levnadsvanor

Nu finns en arbetsmodell som kan användas inom arbetsterapi för att implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid ohälsosamma levnadsvanor.

Modellen är framtagen av Sveriges Arbetsterapeuter med stöd av Socialstyrelsen. Den är utarbetad och prövad av arbetsterapeuter som arbetar med psykisk ohälsa i olika verksamheter. Modellen visar på hur olika insatser inom arbetsterapi som rör vardagens aktiviteter relaterar till de olika råden i riktlinjerna och hur dessa kan tydliggöras i dokumentationen.

Har du frågor om modellen kan du vända dig till Lena Haglund, lena.haglund@arbetsterapeuterna.se