Ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Från och med den 1 februari 2020 träder en ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter i kraft. Den innebär att regionerna är skyldiga att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter.

Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande Ida Kåhlin kommenterar:

– Sveriges Arbetsterapeuter företräder många medlemmar som redan i dag har funktionen rehabiliteringskoordinator. Våra erfarenheter visar att den kompetens som behövs är mycket sammansatt och specialiserad. Det krävs bland annat en god förmåga till mellanmänskliga relationer och god kompetens om hälso- och sjukvårdens interna organisation och kontaktvägar. När regionernas skyldighet att tillhandahålla koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter nu blir lagstadgad är det därför glädjande att regeringen och SKR är överens om att former för en permanent kompetensutveckling för rehabiliteringskoordinatorer behöver utvecklas och att särskilda medel tilldelas för detta.

Förbundets erfarenhet är också att de medlemmar som redan i dag arbetar som rehabiliteringskoordinator har väldigt olika förutsättningar att utföra uppdraget. Vi ser därför särskilt positivt på att regionerna fått i uppdrag att etablera former för samordning och stöd för den personal som ansvarar för utförandet av koordineringsinsatser.

Läs mer i Sveriges Arbetsterapeuters ställningstagande om rehabiliteringskoordinatorer.