Ny etisk kod för arbetsterapeuter

På förbundets fullmäktige i november antogs en ny etisk kod för arbetsterapeuter. Den finns nu att ladda ned som pdf-fil eller beställa i tryckt format.

I den etiska koden definieras inledningsvis professionens mål, grundantaganden och uppgifter. Därefter beskrivs arbetsterapeutens etiska skyldigheter gentemot berörda parter: person, närstående, professionskollegor och andra yrkesutövare, studenter, arbetsgivaren, allmänhet och samhällsaktörer. 

Avslutningsvis beskrivs etiska skyldigheter i samband med forskning och utvecklingsarbete. Den etiska koden är inte ett juridiskt dokument och åsidosätter därmed inte gällande lagar.