Ny chef och nya mål för Försäkringskassan

Ett av Försäkringskassans mål är att vara ett effektivt stöd vid återgång i arbete. För att nå målet ska myndigheten bland annat jobba ihop med fackliga organisationer.

Regeringen har fattat beslut om nytt regleringsbrev för Försäkringskassan. Bland de nya och förtydligade målen står bland annat att sjukförsäkringen ska ge trygghet vid sjukdom och att myndigheten ska vara ett effektivt stöd för att återfå arbetsförmåga och återgå i arbete. För att nå målet ska Försäkringskassan samverka med berörda parter som arbetsgivare, fackliga organisationer, andra myndigheter och hälso- och sjukvården.

– Som fack- och professionsförbund ser vi fram mot den samverkan, men vi vill särskilt lyfta att arbetsterapeuters kompetens kan användas på ett effektivare sätt för att bidra till en låg och stabil sjukfrånvaro och i arbetet med att människor ska återfå arbetsförmågan och kunna återgå i arbete, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

För att leda Försäkringskassans arbete utsåg regeringen Nils Öberg till ny generaldirektör. Nils Öberg har sedan 2012 varit generaldirektör för Kriminalvården.