Nu lanseras Digi-ronden

Skapar det digitala i er arbetsvardag stress och irritation istället för att vara det stöd det ska vara? Med Suntarbetslivs verktyg Digi-ronden får ni vara med och påverka er digitala arbetsmiljö.

Digi-ronden är ett stöd för att förstå vad digital arbetsmiljö är, hur den påverkar oss och hur vi kan förbättra den. Verktyget vänder sig framförallt till chefer och skyddsombud på arbetsplatsen.

Digi-ronden består av: 

  • Tre skyddsronder med hjälp av checklistor
  • Stöd för att skapa handlingsplan
  • Vägledning för att hålla möte på arbetsplatsen om digital arbetsmiljö
  • Kunskap om digital arbetsmiljö