Nu blir karensdagen mer rättvis

Från och med 1 januari 2019 tas karensdagen bort och ersätts med ett avdrag på lönen. Syftet är att effekten ska bli mer lika för alla som jobbar. Bakom förändringen ligger ett politiskt beslut.

Du som arbetar exempelvis 40 timmar i veckan jämnt fördelat över måndag till fredag kommer inte att märka någon skillnad, säger Carl Eos som är förhandlingschef på Sveriges Arbetsterapeuter och som förhandlar denna fråga för AkademikerAlliansen. Men du som arbetar oregelbundet och med olika långa pass kommer märka av en positiv skillnad. Avdraget kommer nu motsvara 20 % av en veckas arbete.

 Jag är glad att den orättvisa som uppstod med de tidigare reglerna nu är borta, säger Carl Eos. Den nya lagstiftningen ska anpassas till vår sektors behov genom kollektivavtal. Där har vi kommit fram till bra lösningar tillsammans med arbetsgivarna.

För att läsa mer om förändringarna på kommuner och landsting besök AkademikerAlliansens hemsida.