Norrtäljemodellen får pris som Årets brobyggare i hälso- och sjukvården

Juryns motivering: "För att med uthållighet och helhetssyn mejslat ut nya kedjor för patienterna mellan omsorg, primärvård och sjukhus. Årets brobyggare har visat att ihärdig kulturförändring, interprofessionella arbetssätt och patientsamverkan kan spränga stuprör, och har potential att ta sig an samhällets största hälsoutmaningar i större skala."

Företrädare för Norrtäljemodellen fick under tisdagen ta emot blommor, diplom och en fortbildningscheck på 30 000 kronor på Vårdarenan, som arrangeras av Dagens Medicin. Utmärkelsen delades ut av socialminister Lena Hallengren (S).

Bakgrund

Bakom utmärkelsen står Vårdförbundet, Dietisternas riksförbund, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges farmaceuter, SRAT, Svensk sjuksköterskeförening, Dagens Medicin och Kommunal Hälsa.

Årets brobyggare i hälso- och sjukvården är ett initiativ för att uppmärksamma vikten av gott samarbete till nytta för patienten. Vinnaren ska ha utmärkt sig vad gäller interprofessionellt samarbete – hållbart samarbete mellan olika vårdprofessioner, mellan vård och patient eller anhöriga och olika organisationer. Ett annat kriterium är personcentrering, det vill säga fokus på att utgå från personen som behöver hjälp, snarare än diagnosen. Utöver det har juryn också bedömt förmågan till nya initiativ och arbetssätt, liksom effektivt implementerade prioriteringar – att rensa ut gamla metoder som inte längre behövs.