Möjliggör du en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning?

Fram till den 21 november genomför Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en enkät som syftar till att kartlägga olika professionsutövares möjlighet att förskriva hjälpmedel för fritidsaktiviteter. Svara på enkäten, för en aktivare fritid!

Att människor får möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid är viktigt för arbetsterapeuter och för förbundet. För att det ska bli verklighet för fler,  så behöver vi först veta hur det ser ut i dag. Därför har förbundet, ihop med andra professionsförbund, varit delaktiga i enkätens utformning och vi hoppas att du känner dig manad att bidra med dina erfarenheter. Alla yrkesverksamma arbetsterapeuter, oavsett arbetsområde, kan vara med och svara. 

Läs mer och svara på enkäten senast den 21 november. 

Frågor om enkäten besvaras av Erika Johansson på MFD, erika.johansson@mfd.se