Månadens bok: ”Rollchecklistan” med 20 % rabatt

I november köper du självskattningsinstrumentet "Rollchecklistan" med 20 % rabatt på medlemspriset.

Rollchecklistan är ett självskattningsinstrument med syfte att identifiera de viktigaste rollerna en person har i sitt liv samt att fånga upp hur personen uppfattar kvaliteten i sitt nuvarande rollutförande i förhållande till tidigare. Instrumentet är inte bundet till någon speciell funktionsnedsättning utan kan användas när det finns behov av att beskriva en persons delaktighet i vardagliga aktiviteter. Rollchecklistan, som har MOHO som teoretisk grund, är framtagen för tillämpning tillsammans med ungdomar och vuxna.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins publikationer och på månadens bok får du ytterligare 20 % rabatt på medlemspriset. Du betalar endast 100 kr (inklusive moms och porto) för Rollchecklistan under november. Gäller enbart medlemmar, ange kampanjkod ”NOV19”. Kan ej kombineras med andra rabatter. 

Bli medlem nu!