Månadens bok: Remotivationsprocessen

I december köper du "Remotivationsprocessen" (VQ-S ingår) med 20 % rabatt på medlemspriset. Remotivationsprocessen är en strukturerad interventionsmetod för att främja personens egen vilja och motivation till aktivitet.

MOHO är teoretisk grund för interventionsmetoden Remotivationsprocessensom har en stark koppling mellan teori och praxis och har fokus på aktivitet, miljön och relationen mellan person och arbetsterapeut. Instrumentet Bedömning av viljeuttryck (VQ-S) ingår och används tillsammans med Remotivationsprocessen. 

Metoden är inte knuten till en specifik diagnosgrupp, utan riktar sig till alla personer som har problem med att uttrycka vilja till aktivitet eller har nedsatt viljekraft. I manualen finns fallbeskrivningar hämtade från psykiatrisk öppenvård och habilitering i Sverige.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins publikationer och på månadens bok får du ytterligare 20 % rabatt på medlemspriset. Du betalar endast 640 kr inkl. moms och porto (ordinarie medlemspris 800 kr) på Remotivationsprocessen (VQ-S ingår) vid beställning under december 2019. Gäller enbart medlemmar, ange kampanjkod ”DEC19". Kan ej kombineras med andra rabatter. 

Bli medlem nu!