Månadens bok: Intressechecklistan med 20 % rabatt

Under maj kan du som medlem köpa "Intressechecklistan" med 20 % rabatt på medlemspriset. Det är ett självskattningsinstrument med syfte att identifiera vilka intressen en person har haft, vilka hen har för närvarande samt vilka hen vill ha i framtiden.

Intressechecklistan är framtagen för tillämpning tillsammans med ungdomar, vuxna och äldre. Instrumentet är inte bundet till någon speciell funktionsnedsättning utan kan användas när det finns behov av att fånga en persons olika intressen och utövandet av dem. Genom att granska självskattningen tillsammans med personen kan arbetsterapeuten få förståelse för hens aktivitetssituation, vilket kan vara ett värdefullt inspel i den fortsatta behandlingsplaneringen.

Ifyllbara pdf-filer av självskattningsformuläret ingår.

Det rabatterade priset är 156 kr inklusive moms och porto (ordinarie medlemspris är 195 kr) vid beställning 1-31 maj 2019.  Gäller enbart medlemmar och ange kampanjkod ”MAJ19”. Kan ej kombineras med andra rabatter.