Månadens bok: Hälsa och aktivitet i vardagen

Under september kan du som medlem köpa boken "Hälsa och aktivitet i vardagen – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv" med 20 % rabatt på medlemspriset.

Levnadsvanornas stora betydelse för hälsa är ett aktuellt ämne. Här har arbetsterapeuter en viktig roll, särskilt de som arbetar i primärvård och i de verksamheter som kommunen ansvarar för.

Innehållet i Hälsa och aktivitet i vardagen  – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv speglar både exempel från den forskning som bedrivs av arbetsterapeuter och hur arbetsterapeuter arbetar med levnadsvanor i praxis. Syftet med boken är att ge kunskap om och underlag för diskussioner om hur arbetsterapeuten kan främja hälsa ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Boken riktar sig främst till studerande samt yrkesverksamma arbetsterapeuter, främst inom psykiatri, primärvård och kommun.

Omslaget

Det lönar sig att vara medlem

Det rabatterade priset är 304 kr inkl. moms och porto (ord. medlemspris 380 kr) vid beställning under perioden 1–30 september 2019. Gäller enbart medlemmar och ange kampanjkod ”SEP19”. Kan ej kombineras med andra rabatter.

Bli medlem