Lyckad medlemsträff i Södra Älvsborg

Tårta
På träffen bjöds medlemmarna både på smörgåstårta och en dagen till ära fint designad prinsesstårta.

Den 20 november bjöd Södra Älvsborgskretsen in medlemmarna till ett kretsmöte med föredrag av Ida Kåhlin. 20 stycken medlemmar slöt upp i Borås för att lyssna på Ida, diskutera angelägna frågor och mingla över en bit tårta.

Ida berättade om sitt arbete med att synliggöra arbetsterapeuters viktiga roll i samhället. Därefter följde mycket diskussioner, bland annat om löner och löneutveckling, i synnerhet hur vi kan jobba för att höja erfarna medarbetares löner.

– Vi pratade även om hur vi i kretsen ska jobba för att rekrytera arbetsterapeuter till Södra Älvsborgs sjukhus psykiatriska klinik, där det i dag saknas tio arbetsterapeuter, säger Pernilla Brådalen, professionsstrateg i kretsen. Hur väcker vi opinion hos politiker för att belysa att arbetsterapeuter behövs?

Det blev också diskussion och reflektion kring behovet av skyddsombud och vikten av bra förutsättningar för att skyddsombuden ska kunna utföra sitt uppdrag, behovet av att rekrytera fler medlemmar och samtal kring fördelar med facklig anslutning och fackligt engagemang.

Alla medlemmar fick dessutom på sittande möte skriva ner på post it-lappar vad de vill att kretsen ska jobba med framåt.

– Nu har vi i kretsen fått värdefull input att arbeta vidare med. Det var bra stämning under kvällen och det blev verkligen en lyckad medlemsträff! säger Pernilla.