Lönerna måste fortsätta höjas

Nu är resultatet av Sveriges Arbetsterapeuters löneenkät 2018 sammanställt. För identiska individer i hela medlemsgruppen har lönerna höjts med 3,9% mellan 2017 och 2018. Det kan jämförs med motsvarande siffra för 2017 som var 4,3%.

Löneutvecklingen för identiska individer mäter löneutvecklingen för de som svarade på enkäten även vid förra mättillfället 2017.

– 3,9% kommer förmodligen visa sig vara en acceptabel siffra när vi ser till arbetsmarknaden i stort, säger Carl Eos, förhandlingschef på Sveriges Arbetsterapeuter. Men det är en besvikelse att löneökningstakten minskar jämfört med föregående år. Arbetsterapeuternas löner måste öka rejält för att vi ska komma tillrätta med yrkesgruppens alldeles för låga löner. 

Privat sektor ökar mest med löneökningar på 4,8%. Högst lönenivåer finns dock fortfarande på statlig sektor. På kommuner ökade lönerna med 4,1% och på landsting och regioner med 3,7%. Den genomsnittliga medlemmen med befattningen Arbetsterapeut tjänar år 2018 31 927 kronor.

– Jag vill passa på att tacka alla dem som har svarat på löneenkäten. Det är tack vare er som den här lönestatistiken finns tillgänglig, och den är ett värdefullt hjälpmedel för arbetsterapeuter som under våren ska ha lönesamtal med sin chef. Alla som har svarat på enkäten bör tacka sig själva för att de ställde upp för arbetsterapeuterna.

Mellan år 2017 och 2018 har arbetsterapeuter med chefsbefattningar haft en löneutveckling på 3,7%.

Alla medlemmar når Saco Lönesök genom att logga in på Min Sida. Där finns all lönestatistik för alla befattningar och sektorer. Du som är chef kan jämföra din lön med både arbetsterapeuter och medlemmar i andra Saco-förbund.