Livliga diskussioner på Sörmlandskretsens workshop

Den 17 oktober ordnade Sörmlandskretsen workshopen "Ett hållbart arbetsliv", för att skapa gemenskap kring ett angeläget ämne i anslutning till Arbetsterapins dag. Hela 22 medlemmar slöt upp på Plevnagården i Malmköping för att delta.

– Vi bjöd på god mat innan workshopen och det var uppskattat,  säger Ann Engstrand, ordförande i kretsen. Det färdiga programmet för workshopen var lätt att följa och det var ett bra stöd för oss som höll i kvällen. Mycket trevligt också att Ida liksom nästan håller i workshopen fast hon inte är närvarande! Det ger en känsla av gemenskap och att vi alla arbetar tillsammans och för samma mål.

Grupperna samtalade om högt och lågt. Det framkom tydligt att det finns ett behov att bli fler skyddsombud och att om arbetsterapeuter ska kunna hjälpa andra att må bra på sina arbetsplatser och i sina liv så behöver de se till att själva må bra där de själva befinner sig.

Det diskuterades också att deltagarnas arbetsplatser ser väldigt olika ut och att det skulle vara bra med till exempel nätverk för att kunna delge varandra erfarenheter från respektive verksamheter.

– Detta är något som vi i styrelsen tar med oss och funderar vidare på, säger Ann. 

MAR/MAS-frågan dök också upp under kvällen. Det behövs fler MAR-tjänster för att rehab ska kunna utvecklas på ett bra sätt.

– Många känner att det i dag är svårt att få rätt stöd och detta är också i allra högsta grad en stor del av vår gemensamma arbetsmiljö, avslutar Ann.