Kretsarnas årsmöten 2020

Här hittar du information om när och var din krets ska ha sitt årsmöte under våren. Gå på årsmötet och var med och påverka vad just din krets ska arbeta med under året!

Listan fylls på löpande i takt med att kretsarna annonserar sina möten. 

Finns inte din krets med i listan? Kontakta din kretsstyrelse för information om när och var årsmötet ska vara. 

Blekinge

Inställt årsmöte med anledning av Corona. 

Mer information på Blekingekretsens sida

Dalarna

Datum: 26 mars
Tid: 18:00
Plats: Borlänge (lokal meddelas senare)

Mer information på Dalakretsens lokala sida

Gotland

Datum: 17 mars
Tid: 16:30
Plats: Arbetsterapin korpen

Mer information på Gotlandskretsens lokala sida

Gävleborg

Datum: 19 februari
Tid: 17:00
Plats: Brömssalen, Gävle sjukhus, eller via Skype

Mer information på Gävleborgskretsens lokala sida. 

Göteborg

Datum: 27 februari
Tid: 17:00
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Blå stråket 5

Mer information på Göteborgskretsens lokala sida. 

Halland

Datum: 16 mars 
Tid: 18:00
Plats: Hallands sjukhus Varberg, lokal Baljö på psykiatriska kliniken

Mer information på Hallandskretsens lokala sida.

Jönköping

Datum: 31 mars
Tid: 18:00
Plats: Qulturum, Länsjukhuset Ryhov, Jönköping

Mer information på Jönköpinskretsens lokala sida. 

Kalmar

Datum: 4 mars
Tid: 17:00
Plats: Det går att delta från flera platser via länk

Mer information på Kalmarkretsens lokala sida. 

Norrbotten

Datum: 25 mars
Tid: 17:00
Plats: Delta via videolänk eller på plats i konferensrum: Förvaltningsrätten, Norra
entrén, plan 4, psykiatrin, Sunderby sjukhus

Mer information på Norrbottenskretsens lokala sida.

Skaraborg

Datum: 19 mars
Tid: 18:00
Plats: Skara Stadshus aula

Mer information på Skaraborgskretsens lokala sida. 

Stockholm

Datum: 11 mars
Tid: 17:30
Plats: IOGT-gården, Klara Södra Kyrkogata 20

Mer information på Stockholmskretsens lokala sida

Södermanland

Inställt årsmöte med anledning av Corona. 

Mer information på Sörmlandskretsens lokala sida.

Uppsala

Datum: 4 mars
Tid: 17:30
Plats: H:son Holmdahlsalen, Ingång 100, 2 trappor, Akademiska sjukhuset

Mer information på Uppsalakretsens lokala sida.

Värmland

Datum: 10 mars 
Tid: 18:00
Plats: Barn- och ungdomshabiliteringen, Sommarrovägen 49, Karlstad. För dig som inte har möjlighet att vara på plats finns Skype som alternativ.

Mer information på Värmlandskretsens lokala sida. 

Västerbotten

Datum: 11 mars
Tid: 17:00
Plats: Videokonferens 

Mer information på Västerbottenskretsens lokala sida.

Västernorrland

Inställt årsmöte med anledning av Corona. 

Mer information på Västernorrlandskretsen lokala sida.

Örebro

Datum: 18 mars
Tid: 18.00
Plats: via Skype 

Anmälda har fått inbjudan till mötet via mejl.
Ett möte med förbundet planeras att genomföras i höst när läget med Covid-19 förhoppningsvis är ett annat.

Mer information på Örebrokretsens lokala sida.