Kraftsamling för psykisk hälsa – ta del av webbsändningen

Kraftsamling för psykisk hälsa, som SKL står bakom, syftar till att skapa förutsättningar för ett brett, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa. På kickoffen den 9 september var förbundets ordförande Ida Kåhlin en av talarna och nu finns webbsändningen att ta del av.

Förtroendevalda, chefer och medarbetare i regioner och kommuner, representanter för myndigheter, civilsamhällesorganisationer, professions- och fackorganisationer, näringsliv, med flera, diskuterade:

  • hur vi förändrar samhället i en mer hälsofrämjande riktning
  • hur vi rustar individerna att kunna leva i dagens samhälle med bibehållen hälsa
  • hur våra välfärdssystem ska vara för att ge hållbara insatser till de individer som behöver

Webbsändningen från kickoffen finns att se nu. Ida Kåhlin medverkar cirka 1:25 in i sändningen, men om du har möjlighet, titta gärna på hela sändningen – den innehåller många fina och viktiga samtal med olika aktörer.