Klappar ditt hjärta för professionsfrågor?

Nu finns möjlighet för dig som brinner för professionsfrågor att engagera dig lokalt – ta chansen att bli kretsens första professionsstrateg!

Som professionsstrateg arbetar du bland annat med att samordna kretsens professionsstrategiska arbete och vara en länk mellan kretsen och förbundskansliet i professionsfrågor. Du får möjlighet att lära dig mer om professionsfrågor och vidgar ditt sociala nätverk, samtidigt som du bidrar till att kretsen når framgångar i det lokala arbetet genom opinions- och påverkansarbete.

Professionsfrågor kan röra många olika områden. Vilka frågor ni arbetar med i kretsen bestämmer ni själva. Utgångspunkten är det gemensamma visionsdokumentet om den kunskapsbaserade arbetsterapin och de områden som lyfts där. Under hösten kommer alla professionsstrategerna att bjudas in till en riktad utbildningsinsats.

Kretsarna kommer att utse sina professionsstrateger på sina årsmöten, så se till att närvara på årsmötet eller anmäla ditt intresse om du vill ha uppdraget! Du hittar inbjudan till årsmöte och kontaktuppgifter till din krets på den lokala sidan