Internationella frågor i fokus

Ida Kåhlin, förbundsordförande, Ritchard Ledgerd, WFOT:s executive director, Annika Lexén, förbundets WFOT-delegat.
Ida Kåhlin, förbundsordförande, Ritchard Ledgerd, WFOT:s executive director, Annika Lexén, förbundets WFOT-delegat.

I går samlade förbundet för första gången de internationaliseringsansvariga från arbetsterapeututbildningarna för strategiska diskussioner och erfarenhetsutbyte. Speciellt inbjuden gäst var Ritchard Ledgerd, WFOT:s executive director, som berättade om WFOT:s verksamhet och arbetsterapi ur ett globalt perspektiv.

Under WFOT-kongressen i Sydafrika 2018 väcktes idén att förbundet skulle anordna ett möte för dem som är ansvariga för internationalisering på arbetsterapeututbildningarna, med syftet att ge möjlighet att diskutera alla de gemensamma frågor som finns.

– Internationella frågor har alltid varit viktiga för förbundet.  Vi kan stolt blicka tillbaka på att Sverige var ett av de länder som var med och bildade vår världsorganisation (WFOT) 1952 och vi vill självklart fortsatt bidra till utvecklingen av arbetsterapi i ett globalt perspektiv, på olika sätt. Den här dagen är en del i det arbetet, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande.

Dagen inleddes med att Annika Lexén, förbundets WFOT-delegat, gav en historisk tillbakablick av förbundets internationella arbete och berättade kort om vad vi gör i dag. Därefter tog WFOT:s executive director Ritchard Ledgerds vid och presenterade först WFOT som organisation – hur den startade och hur verksamheten ser ut i dag, om samarbeten, till exempel med WHO, och om olika pågående och kommande projekt. I andra delen av sin föreläsning pratade Ritchard om arbetsterapi ur ett globalt perspektiv och vilka utmaningar som finns. 

På eftermiddagen var det dags för representanterna från utbildningarna att delge sina erfarenheter i sitt arbete med internationalisering vid respektive lärosäte. Exempelvis berättade Susanne Guidetti från KI om deras erfarenheter av att söka och erhålla Linneus-Palme-stipendier för internationellt utbyte inom forskning, och Kristina Orban från Lunds universitet pratade om deras Erasmus-projekt som involverat drygt 700 studenter i både fysiskt och virtuellt utbyte.

– Jag tyckte dagen var givande, det är tydligt att det finns ett behov att diskutera internationalisering och hur man på respektive håll arbetar med dessa frågor, säger Susanne Guidetti.

Susanne fortsätter:

– Jag känner mig nöjd med att vi har planerat en fortsättning i nätverket samt att vi kommer att försöka genomföra ett gemensamt projekt där vi ska utvärdera ett instrument som utvecklats på Lunds universitet avseende kulturell kompetens. Vi beslutade också att skicka in ett abstrakt för att genomföra ett symposium på WFOT-kongressen i Paris 2022. Vi enades om att detta var en början på vårt nationella samarbete som jag är övertygad kommer att bidra till internationalisering inom arbetsterapi.

Om WFOT

WFOT grundades 1952 och har i dag 101 medlemsorganisationer, representerar 550 000 arbetsterapeuter över hela världen och marknadsför arbetsterapi som yrke och som ämne. Delegater från medlemsländerna träffas vartannat år till ett Council Meeting. Senaste mötet ägde rum i Sydafrika 2018.