Inspirationsdag: Psykisk hälsa har ingen ålder

Den 10 oktober är det World Mental Health Day. Den dagen bjuder NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll in till inspirationsdagen "Psykisk hälsa har ingen ålder".

Många äldre mår psykiskt dåligt utan att samhället uppmärksammar problemet eller ger den vård och det stöd som behövs för att må bättre. Psykisk ohälsa ska inte misstas för en naturlig del av åldrandet.  Med öppenhet och kunskap kan den synliggöras, förebyggas och lindras. 

På inspirationsdagen vill NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och Riksförbundet Hjärnkoll uppmärksamma sätt att skapa delaktighet och medvetenhet hos äldre om psykisk ohälsa. Dagen ger en nulägesbeskrivning av äldres psykiska hälsa samt visar på möjligheterna med samtalsgrupper för seniorer som arbetsmetod. 

Läs mer och anmäl dig