Ida Kåhlin medverkar på konferensen Spetspatienter 2019

Måndagen den 18 november äger konferensen Spetspatienter 2019 rum – Sveriges första nationella möte av, med och om spetspatienter. Förbundsordförande Ida Kåhlin deltar i en paneldebatt på temat "Spetspatienter förbättrar hälso- och sjukvården!" och är värd för en workshop om psykisk hälsa.

Konferensen Spetspatienter 2019, som är ett initiativ av projektet Spetspatienter – en ny resurs för hälsa och Sara Riggare, är en ny mötesplats för alla som är intresserade av att medverka till en ny sorts patientdelaktighet. Konferensen samlar patienter/närstående och patientorganisationer, vårdgivare och vårdorganisationer, myndigheter och politiker, regioner och kommuner, forskning samt företag. 

Via konferensens webbplats kan du se den live eller i efterhand. Där kan du även ta del av programmet för dagen.