Hög och bred uppslutning på Kalmarkretsens föreläsning

Gabriel Walter, ordförande i Kalmarkretsen, berättade både om arbetsterapins historia och om framtidens utmaningar.

Den 25 oktober höll Kalmarkretsen öppen föreläsning på temat ”Arbetsterapi – då, nu och framtid”, för att fira Arbetsterapins dag och uppmärksamma att arbetsterapin i Sverige fyller 75 år. Inbjudna var förutom arbetsterapeuter även beslutsfattare och andra professioner.

– Vi ville att vår föreläsning skulle inspirera, motivera och informera om arbetsterapi, hur det ser ut i dag och vad vi har att möta i framtiden, säger Gabriel Walter, ordförande i Kalmarkretsen och verksam på BUP i Kalmar. Därför valde vi att gå ut brett med inbjudan.

Det gav resultat. Uppåt 50 deltagare slöt upp på länssjukhuset i Kalmar och bland dem fanns utöver arbetsterapeuter även sjuksköterskor, sjukgymnaster, läkare, verksamhetschefer, rehabiliteringskoordinator och en fotterapeut.

Gabriel inledde förmiddagen med att hälsa välkomna och ge en historisk tillbakablick – varför vävstolen blev en central del av arbetsterapi i början på 50-talet och hur utvecklingen sett ut sedan dess.

Därefter tog specialistarbetsterapeuterna Marlena Thornell och Susanne Lindholm vid och berättade om hur arbetsterapeuter arbetar i dag och om den teoretiska grunden för arbetsterapi. De delade även med sig om deras arbete inom smärtenheten och distriktsrehabiliteringen i Västervik.

Till sist diskuterades framtida utmaningar och förväntningar inom arbetsterapi. Frågor som kom upp var digitalisering, nära vård, arbetsterapeut i skola, psykisk hälsa och hälsofrämjande och förebyggande insatser, samt bristen på arbetsterapeuter och utmaningen att få arbetsterapeuter att stanna kvar inom professionen.  

– Det blev en bra dag med många aktiva diskussioner och positiv respons från deltagarna, avslutar Gabriel.