Givande diskussioner på Stockholmskretsens lönecafé

Björn Santesson, förhandlingschef vid förbundets kansli, höll en presentation på lönecaféet.

Den 25 september bjöd Stockholmskretsen in medlemmarna till lönecafé. Kvällen började med mat och mingel för att sedan övergå i livliga samtal om lön – vilka argument ska vi acceptera under lönesamtal och när är det läge att säga ifrån och kräva mer?

Det var hela 18 stycken medlemmar som samlades i IOGT-NTOs lokaler vid Klara Kyrka i Stockholm. När alla var mätta och nöjda efter mat och mingel tog Björn Santesson, förhandlingschef på förbundets kansli, vid och höll en presentation om Sveriges Arbetsterapeuters vision av löneutveckling och hur arbetsterapeuter kan göra sig oumbärliga på arbetsplatsen.

Björn lyfte också vikten av att våga prata lön med kollegor och hur man kan förbereda sig inför lönesamtal, och öppnade upp för frågor och diskussion.

– Det blev en livlig diskussion och många frågor som ställdes av deltagarna, vilket vi ser som positivt. Det här är verkligen ett ämne som många brinner för. Framförallt var det chefers argument vid lönesamtal som det talades varmt om, säger Michael Sahlin, arbetsmiljöstrateg i Stockholmskretsen.

När kvällen rundades av var det bra stämning och många hade fått nya tankar och idéer inför kommande lönesamtal.

– Att lön är en viktig fråga som vi måste våga prata mer om var tydligt och något som vi kommer att fortsätta uppmuntra våra medlemmar att göra, avslutar Michael.