Gå kursen Tree Theme Method® (TTM) i höst!

TTM är en evidensbaserad metod där individen använder sin kreativitet för att utveckla nya strategier för att kunna vara aktiv och delaktig i vardagen.

TTM bygger på teorier om aktivitetens betydelse för hälsa, skapande aktivitet och livsberättelse i ett aktivitetsperspektiv. Metoden innebär i korthet att klienten använder skapande aktivitet och livsberättelse som utgångspunkt för att kunna vara aktiv och utveckla olika strategier för framtiden.

Läs mer och anmäl dig senast den 12 september.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset och prioriteras vid antagningen till kurserna.

Bli medlem nu!