Förbundet står bakom krislägesavtal

AkademikerAlliansen, som Sveriges Arbetsterapeuter är en del av, har tecknat ett nationellt avtal för krissituationer tillsammans med SKL, Sobona och övriga fackliga organisationer.

Efter skogsbränderna förra sommaren blev det tydligt att befintliga kollektivavtal inte räcker till vid krissituationer. Man bestämde då att ta fram ett särskilt kollektivavtal som kan gälla vid till exempel naturkatastrofer, bränder och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller hot. Avtalet berör bland andra vård- och omsorgspersonal inom kommun och region.

Läs SKL:s blogg och AkademikerAlliansens pressmeddelande om Krislägesavtalet.
Ladda ner förbundets skrift Arbetsterapeuten – en resurs vid kris- och katastrofsituationer.