För friskare arbetsplatser

Den partsgemensamma projektet "Samverkan för friskare arbetsplatser" har tagit fram en vägledning för hur lokala parter kan initiera eller utveckla en strategi för att nå låg och stabil sjukfrånvaro. Den 13 november sänds ett webbinarium på temat.

Martina Roos, ombudsman vid förbundets kansli, tycker att vägledningen (pdf) är ett värdefullt verktyg i det lokala arbetsmiljöarbetet. 

– Kom ihåg att utgå från förutsättningarna på just din arbetsplats, säger Martina. Det finns dock sju framgångsfaktorer som är genomgående för lyckat arbetsmiljöarbete:  

  1. Använd hela samverkanssystemet.
  2. Förankra i politiska ledningen.
  3. Jobba med strukturer.
  4. Se verksamheters olika behov.
  5. Utgå från friskfaktorer och var observant på risker.
  6. Ta vara på det arbete som redan görs.
  7. Arbeta med chefers förutsättningar och kunskap.

Den 13 november kan du följa webbinariet Samverkan för friskare arbetsplatser. Bjud in hela samverkansgruppen/skyddskommittén och titta tillsammans! Det går också att se i efterhand. 

Suntarbetslivs webbplats kan du läsa mer om projektet. Där finns bland annat:

  • En kort beskrivning av hur en lokal avsiktsförklaring kan formas
  • Länkar till stöd och verktyg kopplat till varje del i avsiktsförklaringen
  • Så gör andra – exempel på lokala avsiktsförklaringar