Du kommer väl på kretsens årsmöte?

Nu är det snart dags för årsmöten i kretsarna. Årsmötet är ett viktigt tillfälle att göra sin röst hörd och vara med och påverka vad kretsen ska jobba med under kommande verksamhetsår.

Många av kretsarna har lagt ut inbjudningar på de lokala sidorna. Finns ingen information där så kontakta gärna din kretsordförande och kolla vad som gäller för just din krets.