Debatt: Forskning inom arbetsterapi behöver rätt förutsättningar

Svensk hälso- och sjukvård och omsorg står inför stora utmaningar. Nya insatser behöver utvecklas om vi ska kunna säkerställa en vård och omsorg som är kunskapsbaserad och bidrar till ett jämlikt och hållbart samhälle. Ida Kåhlin, Lena Borell och Birgitta Bernspång skriver i Dagens Medicin.

Svensk hälso- och sjukvård och omsorg står inför stora utmaningar. Nya insatser behöver utvecklas om vi ska kunna säkerställa en vård och omsorg som är kunskapsbaserad och bidrar till ett jämlikt och hållbart samhälle.

Läs hela artikeln på Dagens Medicin.