Debatt: Förbättra tillgången till företagshälsovård

Många arbetsgivare saknar i dag verktyg för att stötta medarbetare som upplever psykisk ohälsa. Det är hög tid att Sveriges arbetsgivare tar hjälp av företagshälsovården som har en samlad och unik kompetens att möta dem som riskerar att bli sjukskrivna eller behöver stöd vid återgång i arbete. Visst behöver den offentligt finansierade hälso- och sjukvården ges bättre förutsättningar att arbeta både preventivt och behandlande, men ett effektivare användande av kompetensen inom den av arbetsgivaren finansierade företagshälsovården kommer bli avgörande om vi ska kunna minska sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa, skriver Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter, och Peter Munck af Rosenschöld, VD för Sveriges företagshälsor på Altinget idag.