COTEC–ENOTHE-kongress 2020

I september 2020 är det europeisk arbetsterapikongress i Prag. Vill du presentera din forskning där? Skicka in ditt abstrakt!

Den 23–26 september 2020 är det dags för COTEC–ENOTHE-kongress i Prag och temat är Occupational Therapy Europe – building resilience in individuals, communities and countries.

Vi hoppas att så många som möjligt av våra medlemmar tar möjligheten till kompetensutveckling och internationella kontakter genom att delta på konferensen och representera svensk arbetsterapi. 

Vill du bidra till innehållet på konferensen och presentera din forskning? Skicka in ditt abstrakt senast den 30 september 2019.

Registreringen till konferensen öppnar i januari 2020.

Fakta: COTEC

Den europeiska sammanslutningen av arbetsterapeuter COTEC syftar till att stödja rörligheten bland arbetsterapeuter samt att stärka professionen och arbetsterapeututbildningen i Europa. Representanter från de 30 medlemsländerna träffas en gång per år. Våra COTEC-delegater är Karolina Behrnsten, andra vice ordförande, och Ida Kåhlin, ordförande.