Arbetsterapeututbildning startar vid Uppsala universitet

Uppsala universitet

Uppsala universitet söker nu en universitetslektor i arbetsterapi för att starta ett treårigt program i arbetsterapi på kandidatnivå. Att öka antalet utbildningsplatser i syfte att möta upp den stora efterfrågan på arbetsterapeuter är något som förbundet har arbetat med i många år, både centralt och lokalt. Målet är att de första studenterna ska börja hösten 2022.

Förbundet har arbetat med att påvisa behovet av fler utbildningsplatser de senaste åren i alla sammanhang där frågan har dykt upp, till exempel vid uppvaktningar av utbildnings- och socialministrar och i utredningar där vi har deltagit. I våras skickade vi också en skrivelse direkt till alla lärosäten och underströk vikten av att antalet utbildningsplatser ökar snarast.

Uppsala är det enda lärosätet i Sverige med en medicinsk fakultet som hittills inte haft en arbetsterapeututbildning och det var därför med stor glädje som förbundet tog emot besked om att planering för ett program nu är på gång, i och med utlysningen av lektoratet.

– Det känns fantastiskt roligt och det är en stor framgång för förbundet! Det nya programmet kommer också kunna stärka det interprofessionella lärandet vid Uppsala universitet, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande.

Katarina Rydberg, leg. arbetsterapeut, ordförande i Uppsalakretsen och ledamot i förbundsstyrelsen, har haft en aktiv roll i processen. Diskussionerna kring en utbildning vid Uppsala universitet har funnits ända sedan 70-talet, men fick ny fart i november 2018.

– Jag kollade upp hur många arbetsterapeuter som går i pension i länet till och med 2025, hur många lediga tjänster som var ute i länet samtidigt samt gjorde en beräkning hur många tjänster som var obesatta, säger Katarina. Sedan tog jag och chefer från region Uppsala och Uppsala kommun och prodekan Matts Olovson från universitetet ett första möte.

Förhoppningen är att den nya utbildningen på sikt kan vara ett steg mot att lösa de stora problem med rekrytering till tjänster som råder i Uppsala län, men såklart också bidra positivt i landet i stort genom att ett ökat antal arbetsterapeuter bidrar till en bättre arbetsmiljö och att fler människor får arbetsterapeutiska insatser.

– Att vi nu i och med detta ökar antal utbildningsplatser i Sverige är ett viktigt steg för att komma till rätta med den stora bristen på arbetsterapeuter. Nu måste vi alla med gemensamma krafter jobba för att lyfta vår fantastiska profession så att vi får många sökande till våra snart nio utbildningsprogram, avslutar Ida Kåhlin.