Arbetsförmedlingens varsel

Sveriges Arbetsterapeuter är djupt oroade över konsekvenserna av det stora varsel som Arbetsförmedlingen lade den 1 februari. För oss är det tydligt att varslet slår med mer än dubbel verkan; både anställda som riskerar att sägas upp och de som kommer att arbeta kvar i en nästan halverad organisation drabbas, men också de arbetssökande – inte minst de som är i behov av extra stöd och står långt bort från arbetsmarknaden.

Om du är medlem hos oss, kommer du inom kort att få ett brev från Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter. Där beskriver hon hur förbundet arbetar för att påverka ansvariga politiker och Arbetsförmedlingens ledning.

Vi företräder dig

På myndigheten företräds du som medlem av Saco-S. Vi ska vara aktiva i förhandlingarna men också som opinionsbildare.

Extra stöd

Saco-S och Arbetsförmedlingen har kommit överens om utökat stöd till de anställda, till exempel:

  • Alla ska erbjudas individuellt krisstöd via Previa företagshälsovård.
  • Chefer med personalansvar ska ha särskilda coacher för att kunna stötta sina anställda.
  • Policyn för tjänstledighet ska ha en mer generös hållning.
  • En arbetstagarkonsult ska anlitas för att ge stöd i hela omställningsprocessen.

Besked om uppsägning och avveckling av kontor

Regiondirektör och avdelningschefer har beslutat om budgeten för 2019. Den reviderade budgeten innebär nästan en halvering av antalet anställda i regionerna och antalet arbetsförmedlingskontor. Kundtjänsten ska däremot öka antalet anställda och myndigheten kommer att satsa på IT-utveckling och digitala självservicetjänster. Beslut om vilka kontor som kommer att avvecklas tas i slutet av mars.

Vilka som kommer att sägas upp avgörs i förhandlingar mellan Samverkansorganet, lokal Saco-S-styrelse och arbetsgivaren. Uppsägningar kommer att ske successivt och med start tidigast i april 2019.

Mer information

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som sker, rekommenderar vi dig att följa webbsidan

https://akademssr.se/nyheter/omstallningen-pa-arbetsformedlingen

Om du som är medlem i Sveriges Arbetsterapeuter har frågor eller vill ha stöd, är du välkommen att kontakta din lokala Saco-S-företrädare eller ringa medlemsrådgivningen på Sveriges Arbetsterapeuter: 08-507 488 00.