Nyheter 2019

Maj 2019

Tjänstepension för anställda i kommun och landsting behöver förbättras

2019-05-21

Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och AkademikerAlliansen, där Sveriges Arbetsterapeuter ingår, har begärt förhandling om förbättrad tjänstepension.

Läs mer

Uppsägningsbeskeden inom Arbetsförmedlingen

2019-05-17

Det är med fortsatt stor oro som Sveriges Arbetsterapeuter följer hanteringen av Arbetsförmedlingens reformering och särskilt den omfattande neddragningen av avdelningen rehabilitering till arbete.

Läs mer

Debatt: Ernkrans och lärosätena måste ta sitt ansvar nu

2019-05-16

Bristen på arbetsterapeuter växer och det behövs snabbt resurser till fler grundutbildningsplatser. Nu måste högskoleminister Ernkrans (S) och varje lärosäte ta tag i hotet mot vår välfärd, skriver Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter på nyhetsportalen Altinget.

Läs mer

Pride – för rätten att vara sig själv på jobbet!

2019-05-15

Sveriges Arbetsterapeuter deltar varje år i Pride-arrangemang på olika håll i landet för att uppmärksamma HBTQ-frågor och, mer specifikt, allas rätt att vara sig själv på jobbet, under studietiden, överallt och hela tiden! Vill du representera Sveriges Arbetsterapeuter på din ort?

Läs mer

Projektet "Vi är med!" söker en kommun för samarbete

2019-05-15

"Vi är med!", som förbundet står bakom, syftar till ökad möjlighet till delaktighet och ett livslångt lärande för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning. Nu annonserar projektet efter ytterligare en kommun som vill medverka.

Läs mer

Neurorapporten 2019

2019-05-14

Den 15 maj lanseras årets Neurorapport. Den lyfter vad som kan förbättras inom neurologin, rehabilitering, hjälpmedel och e-hälsa.

Läs mer

Vi ställer frågan: Vad är viktigt för dig?

2019-05-13

Den 4 juni är det "Vad är viktigt för dig-dagen", som syftar till att uppmärksamma vikten av personcentrering och meningsfulla samtal inom vården. Ida Kåhlin medverkar på SKL:s webbkonferens på temat, som du kan följa live.

Läs mer

COTEC–ENOTHE-kongress 2020

2019-05-06

I september 2020 är det europeisk arbetsterapikongress i Prag. Vill du presentera din forskning där? Skicka in ditt abstrakt!

Läs mer

Ny onlinekurs: Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ)

2019-05-03

Gå vår kurs i ETUQ, ett bedömningsinstrument för vardagens teknik i aktiviteter hem och samhälle.

Läs mer

Ny chef och nya mål för Försäkringskassan

2019-05-02

Ett av Försäkringskassans mål är att vara ett effektivt stöd vid återgång i arbete. För att nå målet ska myndigheten bland annat jobba ihop med fackliga organisationer.

Läs mer

Månadens bok: Intressechecklistan med 20 % rabatt

2019-05-02

Under maj kan du som medlem köpa "Intressechecklistan" med 20 % rabatt på medlemspriset. Det är ett självskattningsinstrument med syfte att identifiera vilka intressen en person har haft, vilka hen har för närvarande samt vilka hen vill ha i framtiden.

Läs mer