Nyheter 2019

December 2019

Social aktivitet på recept kan bryta ofrivillig ensamhet

2019-12-25

Allt fler äldre lever i ensamhet, därför är det dags att skapa en nationell modell för social aktivitet på recept, skriver ordförande Ida Kåhlin och Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi vid Umeå universitet på DN Debatt.

Läs mer

Ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

2019-12-19

Från och med den 1 februari 2020 träder en ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter i kraft. Den innebär att regionerna är skyldiga att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter.

Läs mer

God jul och gott nytt år

2019-12-19

Medlemsrådgivningen och medlemsservice är stängt den 23 december–1 januari. Den 2–3 januari når du oss på ordinarie öppettider. Årets julgåva skänker vi till föreningen "HUG – Hjälpmedel utan gränser", som förmedlar hjälpmedel till länder där hjälpmedel ännu inte är praxis.

Läs mer

Debatt: Förbättra tillgången till företagshälsovård

2019-12-19

Många arbetsgivare saknar i dag verktyg för att stötta medarbetare som upplever psykisk ohälsa. Det är hög tid att Sveriges arbetsgivare tar hjälp av företagshälsovården som har en samlad och unik kompetens att möta dem som riskerar att bli sjukskrivna eller behöver stöd vid återgång i arbete. Visst behöver den offentligt finansierade hälso- och sjukvården ges bättre förutsättningar att arbeta både preventivt och behandlande, men ett effektivare användande av kompetensen inom den av arbetsgivaren finansierade företagshälsovården kommer bli avgörande om vi ska kunna minska sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa, skriver Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter, och Peter Munck af Rosenschöld, VD för Sveriges företagshälsor på Altinget idag.

Läs mer

Regeringen uppdaterar kömiljarden

2019-12-18

Regeringen satsar 4,7 miljarder kronor för kortare väntetider, ökad tillgänglighet, mer likvärdig sjukvård och personcentrerade vårdförlopp på nya sjukdomsområden under 2020.

Läs mer

Vem blir Årets Brobyggare 2020?

2019-12-17

Utmärkelsen "Årets Brobyggare" i hälso- och sjukvården, som är ett initiativ från Dagens Medicin tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter bland andra organisationer, syftar till att uppmärksamma vikten av gott samarbete till nytta för patienten. Enskilda personer, team, projekt eller hela arbetsplatser kan nomineras.

Läs mer

Årsmöte och ny styrelse för Sveriges Arbetsterapeutstudenter

2019-12-13

Sveriges Arbetsterapeutstudenter fortsätter att fokusera på frågorna interprofessionellt lärande (IPL) och sexuell hälsa.

Läs mer

Internationella frågor i fokus

2019-12-12

I går samlade förbundet för första gången de internationaliseringsansvariga från arbetsterapeututbildningarna för strategiska diskussioner och erfarenhetsutbyte. Speciellt inbjuden gäst var Ritchard Ledgerd, WFOT:s executive director, som berättade om WFOT:s verksamhet och arbetsterapi ur ett globalt perspektiv.

Läs mer

Sveriges Arbetsterapeuter söker en ombudsman

2019-12-11

Nu söker vi en central ombudsman för en tillsvidareanställning. Välkommen med din ansökan senast den 20 januari.

Läs mer

PRPP-kurser snart på svenska

2019-12-05

Förbundet har hittills erbjudit kurser i Perceive, Recall, Plan och Perform (PRPP) på engelska med de australienska upphovsrättsinnehavarna Dr. Judy Ranka och Dr. Chris Chapparo som kursledare. Nu ska vi utbilda två svenska kursledare som tillsammans med två norska arbetsterapeuter kommer att bilda ett skandinaviskt kursledarteam. Målet är att ge den första kursen på svenska våren 2021.

Läs mer

Ny överenskommelse för omställning i välfärden

2019-12-05

SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Ett nytt avtal börjar gälla den 1 maj 2020.

Läs mer

Månadens bok: Remotivationsprocessen

2019-12-02

I december köper du "Remotivationsprocessen" (VQ-S ingår) med 20 % rabatt på medlemspriset. Remotivationsprocessen är en strukturerad interventionsmetod för att främja personens egen vilja och motivation till aktivitet.

Läs mer