Nyheter 2019

Mars 2019

"Min sida" under ombyggnad

2019-03-19

Under mars–april 2019 byter Sveriges Arbetsterapeuter medlemssystem. Mellan den 20 mars och den 4 april kan du därför inte se dina uppgifter eller göra några ändringar på "Min sida". Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Läs mer

Ny rapport och nytt metodstöd ska främja digital delaktighet

2019-03-19

För att digital teknik ska göra det möjligt att självständigt kunna ta del av information, få tillgång till olika former av samhällsservice och delta fullt ut i samhället, krävs en medvetenhet om digitaliseringens utmaningar. Det visar Myndigheten för delaktighets rapport "Från digital teknik till digitalisering".

Läs mer

Arbetsförmedlingens varsel

2019-03-15

Sveriges Arbetsterapeuter är djupt oroade över konsekvenserna av det stora varsel som Arbetsförmedlingen lade den 1 februari. För oss är det tydligt att varslet slår med mer än dubbel verkan; både anställda som riskerar att sägas upp och de som kommer att arbeta kvar i en nästan halverad organisation drabbas, men också de arbetssökande – inte minst de som är i behov av extra stöd och står långt bort från arbetsmarknaden.

Läs mer

Nyhet i förlaget: Intressechecklistan

2019-03-15

Intressechecklistan är ett MOHO-baserat självskattningsinstrument som syftar till att identifiera vilka intressen en person har haft, vilka hen har för närvarande och vilka hen vill ha i framtiden.

Läs mer

Värdet av ditt medlemskap när något hanteras fel

2019-03-14

Utöver alla medlemsförmåner - som bra försäkringar, stora rabatter på kurser, instrument och litteratur, tillgång till lönestatistik och rådgivning i arbetsrättsliga frågor – är ditt medlemskap hos oss en extra trygghet när något hanteras fel på jobbet. I ett fall där förbundet stämt Region Uppsala i Arbetsdomstolen, AD, har det nu skett en förlikning.

Läs mer

Ny chefsguide: Chefskarriären

2019-03-01

Är du chef? Då får du tips och råd kring din karriär i Sacos nya guide. Den är den senaste i raden av Sacos guider riktade till chefer.

Läs mer