Studiematerial levnadsvanor uppdaterat

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor infördes 2012. Nu kommer en uppdaterad version som innehåller flera förändringar. Vi har också uppdaterat studiematerialet.

Nästan en miljon svenskar är stillasittande under arbete och fritid. Lika många röker varje dag. Nära två miljoner vuxna äter mindre frukt och grönt än rekommenderat, och 14 procent av Sveriges befolkning beräknas ha riskabla alkoholvanor.

Den uppdaterade version av nationella riktlinjer för hälsosamma levnadsvanor som kom under 2018 fokuserar på fyra olika riskgrupper: vuxna med särskild risk, vuxna som ska genomgå en operation, barn och unga under 18 år och gravida.

– Det som är nytt är att rekommendationerna nu också finns för barn och unga. En annan förändring är att det som tidigare kallades ”Enkla råd” inte längre är en rekommenderad åtgärd. De ses som en självklar del av hälso- och sjukvårdens uppgift, säger Lena Haglund, docent i arbetsterapi, och som har tagit fram studiematerialet för arbetsterapeuter.

De nya riktlinjerna har också kompletterats med ett avsnitt om delaktighet, information, jämlik vård och etik.

Studiematerialet har arbetats fram med stöd av pengar från Socialstyrelsen.