Rätt verktyg gör jobbet bättre

Är du chef eller skyddsombud inom kommun och landsting? Missa inte Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utbildningen bygger på att chefer och skyddsombud genomför utbildningen tillsammans. När de får samma kunskap samtidigt skapas en gemensam bas, vilket ger goda förutsättningar för samverkan i vardagen kring arbetsmiljöfrågorna. I utbildningen får deltagarna grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet: hur man undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp arbetsmiljön i sin egen verksamhet. De får också lära sig mer om chefens och skyddsombudets roller och ansvar och hur man kan jobba tillsammans.

Alla ska må bra på jobbet

Det är en självklarhet! Viljan att nå dit delas av ett antal arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, däribland AkademikerAlliansen där Sveriges Arbetsterapeuter ingår, som därför tillsammans bildade Suntarbetsliv. Uppdraget är att bidra till friska arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn.