Nytt kunskapsstöd om digital delaktighet bland äldre

Med åldern ökar den sociala isoleringen, men forskning visar att ensamheten bland äldre kan minskas genom utbildning i hur man använder dator och internet. Nu lanserar Folkhälsomyndigheten kunskapsstödet "Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer".

Kunskapsstödet ger vägledning för planering av aktiviteter som främjar digital delaktighet bland äldre och är framtaget för beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom kommunala verksamheter med mycket kontakt med äldre personer. Det kan också användas av dig som till exempel arbetar inom socialtjänsten eller annan verksamhet där du har möjlighet att initiera insatser som berör äldre personer.