Information om skattereduktion

Sveriges Arbetsterapeuter kommer att skicka kontrolluppgifter till Skatteverket på den medlemsavgift som är inbetald från den 1 juli 2018.

Från och med 1 juli 2018 får du dra av 25 procent av fackavgiften i din deklaration. Skattereduktionen gäller förutsatt att den sammanlagda avgiften uppgår till minst 400 kronor per år och tillämpas på medlemsavgifter som betalas in från och med den 1 juli. 

Sveriges Arbetsterapeuter kommer att skicka kontrolluppgifter till Skatteverket på den medlemsavgift som är inbetald från den 1 juli 2018. Skattereduktionen medges automatiskt utan att du behöver göra något. Du behöver inte begära någon skattereduktionen i inkomstdeklarationen. Vi sänder inte ut någon kopia/kontrolluppgift för detta.

Du kan avsäga dig från att få dina inbetalda medlemsavgifter inskickade till Skatteverket. Detta ska i så fall meddelas senast den 8 januari skriftligt till: Medlemsregistret, Sveriges Arbetsterapeuter, Box 760, 131 24 Nacka. Du kan också mejla till medlemsregister@arbetsterapeuterna.se.